Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý giá sữa ngay từ khâu nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố bổ sung ngay mặt hàng sữa thành phẩm vào danh mục quản lý hàng trọng điểm của đơn vị để tăng cường công tác quản lý giá. Nếu mức giá sữa khai báo có sự biến động tăng cao hơn từ 10% trở lên so với mặt hàng giống hệt thì bộ phận kiểm tra sau thông quan cần tiến hành kiểm tra, xác minh ngay. Tổng cục cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thu thập các thông tin liên quan đến giá sữa, kết hợp với thông tin nghi vấn đề giá sữa biến động tăng để làm rõ nghi vấn về giá sữa khai báo cao bất thường. Trước mắt, cần tập trung kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi. Trước ngày 1/10, Bộ Tài chính sẽ công bố tên các doanh nghiệp nằm trong diện đăng ký giá sữa theo quy định tại Thông tư 122/2010/TT-BTC./. PV