Ngày 4-3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số toàn quốc. Hơn 100 đại biểu công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo ở 30 tỉnh, thành phố về dự.

Hiện nay mỗi tỉnh, thành phố áp dụng nhiều hình thức, chương trình khác nhau để dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, với mục tiêu sau khi học hết lớp 1, học sinh phải biết đọc và viết tiếng Việt. Tuy nhiên, phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa được các địa phương biên soạn không thích hợp với học sinh dân tộc thiểu số chưa biết, hoặc biết rất ít tiếng Việt. Mặt khác, thời lượng học môn tiếng Việt lớp 1 quá ít, một số địa phương không đủ giáo viên để dạy tăng giờ, tỷ lệ huy động trẻ từ 4 đến 5 tuổi ra lớp còn thấp. Do đó, hiện nay, 13 tỉnh trong cả nước tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số học yếu môn tiếng Việt chiếm từ 10% đến 18%. Tại Hội thảo, các đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng thời lượng dạy học tiếng Việt lên 2 buổi/ngày; biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy và học tiếng Việt dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số; đưa môn tiếng Việt vào Trường mầm non để học sinh làm quen với tiếng Việt… Theo VOV