KTĐT - Chiều 28/10, Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nội về kết quả việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố từ năm 2012 đến nay.

Theo báo cáo của VHTT&DL, TP có 1 Trung tâm văn hóa và 1 Trung tâm thông tin triển lãm do Sở VHTT&DL Hà Nội quản lý. Cấp quận, huyện, thị xã có 26/29 đơn vị có Trung tâm VH hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Nhà VH. Trong số này, 40% trung tâm VH quận, huyện được thành lập cách đây 20 năm; 15,8% được thành lập từ 10 đến 20 năm. Về đội ngũ cán bộ VH, cấp thành phố có trên 80% đạt trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là trung cấp; cấp quận, huyện, thị xã trên 50% có trình độ đại học, cao đẳng trên 37% trung cấp...

Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, TP đã đầu tư hỗ trợ về trang thiết bị, chương trình hoạt động cho các điểm văn hóa cộng đồng và các nhà văn hóa cơ sở, xây dựng kho sách lưu động, tủ sách cơ sở, hỗ trợ duy trì hoạt động cho các điểm sinh hoạt văn hóa cơ sở; đào tạo, tập huấn cán bộ văn hóa cơ sở… Ngoài ra, đã bố trí ngân sách đầu tư xây dựng một số công trình lớn, như: Bảo tàng Hà Nội, rạp Đại Nam, rạp Công nhân… phục vụ hoạt động phát triển sự nghiệp VH.

Thực hiện chương trình 121 của UBND TP đưa thông tin về cơ sở, Sở VHTT&DL đã xây dựng đề án đầu tư trang thiết bị hoạt động thông tin cho 16 xã miền núi thuộc địa bàn TP, trị giá 1,4 tỷ đồng, đang khảo sát chuẩn bị đầu tư tiếp cho năm 2014. Đối với các quận, huyện, thị xã kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ bản đều bằng nguồn kêu gọi xã hội hóa… Từ 2008 – 2012, tổng kinh phí từ nguồn chi từ ngân sách của thành phố bao gồm chi cân đối ngân sách địa phương là 190,4 tỷ đồng; tổng chi ngân sách TP là trên 3,6 tỷ đồng. Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa là 9,29%. Tổng chi các nguồn huy động hợp pháp khác dành cho văn hóa khoảng 1,39 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thùy cho rằng, Hà Nội là đơn vị nòng cốt của trung ương về văn hóa, thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, tiêu chí thiết chế VH nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí có quận, huyện chưa xây dựng thiết chế hoặc việc quản lý thiết chế còn yếu. Một số quận, huyện không có nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc đã xuống cấp, không thể sử dụng. Bên cạnh đó, quy định các thiết chế đối với thôn và tổ dân phố chưa được cấp kinh phí hoạt động, cơ chế tài chính nhiều nơi còn chưa thống nhất…

Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Sở VHTT&DL Hà Nội cần tập trung quy hoạch thiết chế văn hóa – thể thao; kiện toàn, đánh giá hiệu quả của các thiết chế văn hóa – thể thao; xây dựng các mô hình thiết chế thể thao; xây dựng quy chế với các thiết chế VH của trung ương trên địa bàn và các quy chế phối hợp giữa các phường, xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ văn hóa, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa…