Theo phong thủy học, thì tại sao ngôi nhà cần phải có chỗ tựa hai bên mới tốt.

Trong phong thủy học, nhà ở có chỗ tựa cả hai bên trái phải là hình thế ngôi nhà tốt. Bởi vì ngôi nhà to nằm ở giữa, hai bên đều có nhà lầu làm hàng xóm thì cũng chính là có chỗ tựa ở cả hai bên trái phải.

Bên trái bên phải ở đây chính là đại diện cho quý nhân, và người ở giữa được bạn bè giúp đỡ, đề bạt, trong quá trình phấn đấu cũng không có những bất lợi hoặc khổ cực đặc biệt nào.

Tai sao nha can co cho tua hai ben moi tot? - Anh 1

Nếu hai bên trái phải đều hơi nhô ra thì giống như chiếc ghế có tay vịn, còn bản thân thì giống như thái sư ngồi trong ghế, chủ cát lợi hanh thông.

Phía mặt trước rất rộng, mặt sau lại có chỗ dựa vững chắc, cách cục bên trong cũng không tồi, như vậy là phong thủy nhà ở tốt nhất.

Nhà ở bên trái có Thanh long, bên phải có Bạch hổ, trước mặt có Chu tước, phía sau có Huyền vũ, nếu có sự ăn khớp của 4 phương này, thì chắc chắn là ngôi nhà lý tưởng.

St