Ngày 23/11, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và triển lãm “Tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986-2016”.

Tac pham my thuat dong hanh cung 30 nam doi moi - Anh 1

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Cùng với các tác phẩm được trưng bày thường xuyên ở bảo tàng, triển lãm giới thiệu tới công chúng những tác phẩm đánh dấu một giai đoạn phát triển sâu, rộng của nền mỹ thuật Việt Nam - những tác phẩm đã đồng hành cùng 30 năm đổi mới của đất nước.

50 tác phẩm trưng bày phản ánh chân thực, sinh động, đầy đủ, đậm nét đời sống của đất nước thông qua đề tài đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như chiều sâu, sự đa dạng trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng.

Từ những tác phẩm mỹ thuật ấy, dễ dàng nhận thấy lớp nghệ sĩ thế hệ đàn anh (Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trọng Hợp, Trần Đình Thọ, Hoàng Trầm, Lê Bá Đảng, Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Đinh Trọng Khang, Nguyễn Thụ, Lê Ngọc Hân, Vũ Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Bạch, Cao Trọng Thiềm…) sau những thành công đã có, vẫn tiếp tục khẳng định được sức bền, độ nhạy bén trong sáng tạo nghệ thuật. Lớp nghệ sĩ trẻ tiếp nhận, đổi mới nhận thức, mở ra hướng đi giàu sức biểu cảm cho ngôn ngữ tạo hình, góp phần chuyển tải thành công những thông điệp của sự nghiệp cách mạng và đời sống xã hội. Nhiều tên tuổi như: Đào Minh Tri, Tạ Quang Bạo, Ca Lê Thắng, Lê Quảng Hà, Đỗ Thị Ninh, Đỗ Hoàng Tường, Trần Văn Thảo, Lê Anh Vân, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Nguyên Hà, Đặng Xuân Hòa, Vũ Đình Tuấn... đã tạo nên sức sống mới cho mỹ thuật Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên chúc mừng, ghi nhận những thành quả, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong suốt 50 năm xây dựng, phát triển.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: Giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ chung của cả xã hội, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật. Các công chức, viên chức, người lao động của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phải là những người tiên phong trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng nhận thức thẩm mỹ, tiếp tục sứ mệnh gìn giữ, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc để thế giới hiểu biết hơn về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng với công cuộc đổi mới, trong 30 năm qua, nền mỹ thuật Việt Nam ngày càng thể hiện rõ sự phát triển đa dạng, tính độc đáo và bản sắc riêng, tạo nên một nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam năng động, giàu sức sống. Trong bối cảnh ấy, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã kịp thời song hành để tuyển chọn, lưu giữ các tác phẩm xuất sắc, làm giàu thêm những bộ sưu tập đa dạng, phong phú, có giá trị đặc biệt, được hình thành cùng chiều dày lịch sử của Bảo tàng.

Triển lãm mở cửa đến ngày 29/11.

PV