Mặt sau chung cư 207 Bùi Viện, quận 1, sụp xuống hố móng công trình bên cạnh.