Tàu treo một đường ray chạy bằng pin và có thể kéo dài thời gian chạy trong 4 giờ đã được Trung Quốc chạy thử nghiệm thành công ở thành phố Thành Đô.

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 1

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 2

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 3

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 4

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 5

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 6

Sung sot voi tau treo chay bang pin dau tien tren the gioi - Anh 7