Verba có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly khoảng 6,5km và ở độ cao 4,5 km, trong khi hệ thống Igla cũng có thể tiêu diệt mục tiêu gần như tương tự, nhưng chỉ ở độ cao 3,5km.

Nguồn Youtube