Các ông bố trông con dường như bao giờ cũng "nhàn" hơn so với mẹ. Đừng hỏi tại sao. Họ rất sáng tạo và thông minh, bạn cứ tận mắt nhìn thì sẽ biết!

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 1

Cho ngủ ở đây vừa êm vừa tiện trông chừng nhất

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 2

Rạp chiếu phim tại giường

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 3

Một công đôi ba việc

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 4

Tiện không gì bằng

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 5

Khỏi bò đi lung tung nhé nhóc

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 6

"Em" ngã "anh" sẽ nâng

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 7

Cho con ăn thì có gì mà khó!

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 8

Kiệt sức

Su sang tao 'ba dao' cua cac ong bo - Anh 9

Không biết "thằng" nào canh cho "thằng" nào ngủ

(Theo MD/ Dân trí)