24H.COM.VN - Người đàn ông này thật cẩn thận, sự cẩn thận đó được thể hiện ngay cả lúc cái chết chỉ còn cách ông ta không xa. Có nhất thiết phải thế này không nhỉ?