(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17.4.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* PNJ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ - HOSE) vừa họp cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. PNJ dự kiến doanh thu nữ trang vàng năm 2012 tăng 14,04%, trong đó xuất khẩu tăng 30%; doanh thu nữ trang bạc tăng 40%; doanh thu đồng hồ, phụ kiện tăng 60%; doanh thu dịch vụ tăng 50%; doanh thu vàng miếng, vàng 24k giảm 30%. Tổng doanh thu giảm 40,56%. Vốn điều lệ năm nay dự kiến tăng 33,33% và lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất ước tăng 4,7%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa hợp nhất dự kiến tăng 4,32% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 2,5%. Cổ tức dự kiến 23%.

Năm 2011, PNJ đạt tổng doanh thu 17.335 tỷ đồng, lợi nhuận sua thuế hợp nhất là 257,5 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.029 đồng. Công ty đã trả 20% cổ tức và dự kiến trả tiếp 5% cổ tức còn lại của năm 2011.

Tại cuộc họp, cổ đông công ty cũng thông qua việc phát hành thêm 19.999.728 cổ phiếu để tăng vốn lên gần 800 tỷ đồng. Theo đó, PNJ sẽ phát hành 11.999.828 cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 5:1. Nguồn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần trong đợt phát hành năm 2007. Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành 2.999.900 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn phát hành thêm, công ty sẽ sử dụng đầu tư xây dựng mua sắm máy móc trang thiết bị cho xí nghiệp nữ trang tại 176/6 Dương Quang Hàm, quận Gò Vấp 70 tỷ đồng và số còn lại mở rộng mạng lưới bán lẻ cửa hàng PNJ.

* OGC: Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC - HOSE) vừa công bố mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Đại Dương. OGC đăng ký mua thêm 26,46 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Đại Dương. Người đại diện phần vốn góp trên của OGC tại công ty này là ông Hà Văn Thắm, ông Thắm quản lý tổng số 27 triệu cổ phiếu.

* VKP: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP - HOSE) vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. VKP miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Vinh Quang từ ngày 16/4/2012 đồng thời bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Minh Sơn từ ngày 16/4/2012. Được biết, đầu tháng 4, Hội đồng Quản trị VKP đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kinh doanh đối với ông Trần Hiếu Trung từ ngày 2/4/2012.

* VRC: Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC - HOSE) vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Do nguyên nhân khách quan và thực hiện chủ trương tách bạch chức năng điều hành của Hội đồng Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 3 thành viên Hội đồng Quản trị viết đơn xin từ nhiệm ông Đinh Mạnh Hồng, ông Nguyễn Văn Lam, bà Đinh Thị Hiền.

Do một số nguyên nhân khách quan và bận việc riêng, hai thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn từ nhiệm: Ông Lê Văn Toàn và bà Lại Thị Huệ.

* GTA: Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (mã GTA - HOSE) vừa họp cổ đông và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012. Năm 2012, cổ đông công ty đồng ý với mục tiêu doanh thu đạt 452,63 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ Thuận An đạt 329,16 tỷ đồng, và từ Bình Phước 123,47 tỷ đồng. Thu nhập sau thuế đặt mục tiêu 14,63 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ Thuận An đạt 12,15 tỷ đồng, lợi nhuận từ bình Phước đạt 2,47 tỷ đồng. Dự kiến mức cổ tức là 12%. Tại cuộc họp, công ty cũng công bố số liệu sợ bộ về kết quả kinh doanh quý 11/2012 với doanh thu đạt 103,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước 4,5 tỷ đồng.

* HPG: Từ ngày 18/4 - 18/6, BI Private Equity New Market II K/S - Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát (mã HPG -HOSE), ông/bà Hans Christian Jacobsen, đăng ký bán bớt 6 triệu cổ phiếu và đồng thời đăng ký mua cùng số lượng. Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, cổ đông sẽ còn nắm 16.909.200 cổ phiếu.

* BVH: Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH - HOSE) vừa công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên của Ban kiểm soát. BVH công bố nhận được đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe của ông Lê Văn Chí - Thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn. Theo đó, ông Chí chấm dứt tư cách Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4.

* BVH: Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH - HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Mẹ với tổng thu kinh doanh mục tiêu là 1.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 915 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 13,45%. Mức cổ tức dự kiến là 12%.

Ngày 26/4 tới, BVH sẽ họp cổ đông tại khách sạn Melia Hà Nội. Nội dung dự kiến: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012; Phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012; và các nội dung khác.

* SBT: Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT - HOSE) vừa họp cổ đông và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cổ đông SBT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mục tiêu sản lượng mia ép là 840.000 tấn, tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến đạt 1.810 tỷ đồng. Lợi nhuận trước đặt mục tiêu đạt 400 tỷ đồng và mức cổ tức là 20%.

Tại cuộc họp, cổ đông công ty cũng nhất trí chủ trương thay dổi tên công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tên phù hợp để tiến hành các thủ tục liên quan. Nhiệm kỳ năm 2012 - 2016, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 người và Ban kiểm soát là 3 người.

* UNI: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 16/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Viễn Liên đạt lợi nhuận âm (-7.745.143.019 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Liên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* VND: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND - HOSE) vừa thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ VND. Từ ngày 15 - 29/3/2012, Chứng khoán VNDirect đã mua 66 cổ phiếu quỹ và bán 20.000 cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 24.293 cổ phiếu. Lý do thực hiện giao dịch: mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư và bán cổ phiếu để sửa lỗi giao dịch.

* PSG: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn đạt lợi nhuận âm (-87.239.721.496 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* PSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI - HNX) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2012. 3 tháng đầu năm, doanh thu của PSI đạt 23,27 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ các lĩnh vực khoác ngoài ngành chứng khoán chiếm gần 17 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, quý vừa qua, công ty lãi được 186 triệu đồng. Mức lãi này chưa bằng 1/3 mức lãi cùng kỳ năm 2011; quý 1 năm 2011 công ty lãi được 682 triệu đồng.

* SJM: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã SJM) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/4/2012 do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 đạt lợi nhuận âm (-8.378.341.097 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu SJM ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

* SHB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB - HNX) vừa công bố chuyển lịch họp cổ đông sang đầu tháng 5. Trước đó, SHB đã thông báo sẽ tổ chức họp cổ đông tại khách sạn Melia, Hà Nội. Theo đó, Habuban cũng đã chuyển ngày họp cổ đông sang 28/4 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, thay vì ngày 14/4 như thông báo trước đó.

Ngày 11/4, SHB đã thông báo lùi ngày tổ chức họp cổ đông sang 5/5 tới đây. Tại cuộc họp cổ đông tới, SHB sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kịnh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động trong năm 2012; Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu.