Tổng mức chi trả cổ tức của ST8 sau 3 đợt trong năm 2016 là 40% bằng tiền mặt.

ST8 tiep tuc tra co tuc bang tien dot 3 nam 2016 ty le 10% - Anh 1

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HOSE: ST8) vừa có thông báo Quyết định của HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2016.

Cụ thể, vào ngày 8/12 tới, ST8 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, (mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/12.

Trong năm nay, ST8 đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 30%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức của ST8 trong 3 đợt trong năm 2016 là 40% bằng tiền mặt, tương đương tổng số tiền ST8 chi ra để trả cổ tức năm nay là 79 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, ST8 đạt doanh thu thuần gần 1.135 tỷ đồng, tăng 23,24% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 63% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hơn 51 tỷ đồng, tăng 13,33% so với cùng kỳ và hoàn thành 65,38% kế hoạch năm.

Tại thời điểm chốt sổ quý III/2016, ST8 đang còn khoảng 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đồng thời cũng đang nắm giữ 98 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.