(AutoNet) - Các nhà khoa học đã phát triển một loại “áo choàng” mới cho ô tô với tên gọi “paramagnetic paint – sơn thuận từ”.