John Schafer đã chọn điểm nhìn so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, một so sánh tưởng chừng có lý để rồi chỉ ra rằng, đây là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả về cá tính âm nhạc lẫn tâm thế.

Đã có nhiều sách viết về Trịnh Công Sơn và cố gắng giải mã những huyền thoại cũng như đưa ra cách hiểu về cuộc đời âm nhạc của người nhạc sĩ này. Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn hiện diện như thế nào ở góc độ một người nước ngoài, đặc biệt là một người Mỹ đã từng trải qua thời nhạc sĩ sống, thì cuốn sách này, Trịnh Công Sơn & Bob Dylan - Như Trăng & Nguyệt, có lẽ là một trong số ít ỏi đã nói đến, và hơn thế, phân tích một cách chi ly mà bao quát.

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 1

Tác giả quyển sách này, John Schafer, là giáo sư dạy môn văn chương đối chiếu tại Đại Học Humboldt, California, từng viết nhiều bài nghiên cứu về văn chương Việt Nam. Ông đã chọn điểm nhìn so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan , một so sánh tưởng chừng có lý để rồi chỉ ra rằng, đây là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả về cá tính âm nhạc lẫn tâm thế.

TTVH xin giới thiệu phần tóm tắt sự so sánh này của nhà văn Nguyễn Trương Quý, người giới thiệu sách:

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 2

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 3

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 4

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 5

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 6

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 7

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 8

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 9

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 10

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 11

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 12

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 13

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 14

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 15

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 16

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 17

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 18

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 19

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 20

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 21

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 22

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 23

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 24

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 25

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 26

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 27

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 28

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 29

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 30

So sanh cuc thu vi giua Bob Dylan va Trinh Cong Son - Anh 31

Mời bạn xem slideshow tại đây

Nguyễn Trương Quý