Sở Nội vụ TP.HCM vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức (viên chức) và việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở GD-ĐT thành phố.

So GD-DT TP.HCM bo nhiem nhieu can bo sai quy dinh - Anh 1

Theo kết luận của thanh tra Sở Nội vụ qua xem xét 18 hồ sơ trong danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại sở, thanh tra nhận thấy chỉ có 4 trường hợp đáp ứng trình tự, thủ tục. 14 trường hợp bổ nhiệm trái quy định.

Về tuyển dụng, Sở GD-ĐT không cập nhật lý lịch tư pháp theo quy định đối với 4 trường hợp trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2015. Không đăng thông báo tuyển dụng trên báo viết, báo nói, báo hình mà chỉ đăng tải trên trang thông tin điện tử và chỉ niêm yết tại trụ sở là chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ.

Liên quan đến việc kỷ luật cán bộ, Sở GD-ĐT thành phố cho biết từ năm 2014 đến tháng 6/2015, Sở ra quyết định xử lý kỷ luật 11 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo và 1 trường hợp bị buộc thôi việc.

Tuy nhiên, thanh tra Sở Nội vụ lại phát hiện có 10/11 trường hợp Sở GD-ĐT xử lý kỷ luật nhưng không ra thông báo bằng văn bản. Trong khi đó, theo quy định, phải thông báo nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện và thời gian xử lý kỷ luật.

Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Sở GD-ĐT nghiên cứu và sớm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời các phòng ban, cá nhân có liên quan đã để xảy ra sai sót trong công tác bổ nhiệm.

Lê Huyền