(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại SMC (SMC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/9/2010, Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc SMC, đã mua 597.214 cổ phiếu trên tổng số 600.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 2.387.872 cổ phiếu, thông qua đấu giá. Cùng ngày, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành SMC, đã mua 398.143 cổ phiếu trên tổng số 400.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 1.600.895 cổ phiếu, thông qua đấu giá. Được biết, có 18 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó 7 người đấu giá trực tiếp, 11 người đấu giá gián tiếp cổ phiếu SMC. Tổng số cổ phiếu được mua là 6.041.814 cổ phiếu. Giá đặt mua cao nhất, thấp nhất, giá trúng thầu cao nhất, thấp nhất và trung bình đều là 23.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt đấu giá là 138.961.722.000 đồng.