NDH) So với kế hoạch đặt ra trong năm nay, SFI đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với kết quả kinh doanh tích cực.

Doanh thu trong kỳ của SAFI tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 149 tỷ đồng. Giá vốn tăng thấp hơn giúp lợi nhuận gộp của SFI tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí quản lý cũng giảm 5% giúp SFI thu về 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 40% cùng kỳ năm trước.

SFI dat 48 ty dong loi nhuan sau 9 thang, tang 33% so voi cung ky nam 2015 - Anh 1

Nguồn : BCTC SFI

Lũy kế 9 tháng, SFI đạt 418 tỷ đồng doanh thu, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lại tăng đến 33%, đạt 48 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt 4.900 đồng.

So với kế hoạch đặt ra trong năm nay, SFI hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm cuối quý III/2016, tổng tài sản của SFI đã tăng 33% so với hồi đầu năm, đạt mức 640 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng 8% lên mức 156 tỷ đồng. Ngược lại, tổng nợ phải trả của SFI tăng 69% lên 305 tỷ đồng, chủ yếu từ tăng phải trả khách hàng và phải trả khác. Doanh nghiệp không có nợ vay tại các tổ chức tín dụng.