Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Séc Martin Riman, đang ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ khai trương Văn phòng Thương mại Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh.