BizLIVE - Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nhóm cổ đông này còn nắm giữ là 12,15 triệu cổ phiếu, tương đương 4,86% vốn PVD và không còn là cổ đông lớn.

Ảnh minh họa.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) vừa công bố giao dịch của cổ đông lớn.

Theo đó, nhóm cổ đông ngoại Deutsche Bank đã bán ròng hơn 1,13 triệu cổ phiếu PVD. Trong đó, Deutsche Bank AG bán ra hơn 1,31 triệu cổ phiếu còn Deutsche Asset Management (Asia) Ltd mua vào 181.720 cổ phiếu.

Trước giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này nắm 5,35% vốn PVD, tương đương gần 13,29 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nhóm cổ đông này còn nắm giữ là 12,15 triệu cổ phiếu, tương đương 4,86% vốn PVD.

Như vậy, nhóm cổ đông này không còn là cổ đông lớn của PVD. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là 20/12/2013.

Trước đó, Vietcombank - cổ đông sáng lập của PVD - vừa thoái vốn khỏi công ty này.

Sau 2 đợt bán, tỷ lệ sở hữu PVD của Vietcombank giảm từ 5,39 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 580.000 cổ phiếu, tương đương 0,21% vốn PVD. Tổng số tiền Vietcombank thu về sau đợt thoái vốn này là khoảng 320 tỷ đồng.