Ngày 21/6, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Cao Viết Sinh cho biết: Theo thống kê sơ bộ, sáu tháng đầu năm đã có 31,6 tỷ USD từ nước ngoài đăng ký đầu tư tại Việt Nam (cả năm 2007 đạt 21,3 tỷ USD).