(CATP) Nhà máy bia Sapporo Holdings của Nhật Bản đang có kế hoạch sản xuất “bia vũ trụ” bằng việc dùng loại lúa mạch được nhân từ những hạt giống cất trữ trên trạm không gian quốc tế. Nếu dự án này thành công, tương...