Văn học nước ta năm nay không có sự kiện gì đáng kể. Đây là nhận xét của một nhà văn “tên tuổi” trong quán cà phê.