Chỉ tính riêng tháng 4.2008, thương hiệu du lịch cao cấp Premium Travel (PT) của Saigontourist đã hút lượng khách lớn trên phạm vi toàn quốc: Hơn 150 khách đi tour Mỹ, 50 khách đi tour Ai Cập - Dubai, 80 khách đi châu Âu, đi Úc.