Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa quyết định rút số đăng ký của 3 loại thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam theo đề nghị của nhà sản xuất. Đó là thuốc decolgen forte PS, số đăng ký: VD-5701-08; decolgen no drowse, số đăng ký: VD-5702-08; decolgen syrup, số đăng ký: VD-13691-10. Các thuốc này do Công ty TNHH United Pharma Việt Nam đăng ký và sản xuất. Được biết, từ tháng 9.2010, decolgen forte PS, decolgen no drowse, decolgen syrup (PS) của Công ty United Pharma đã không còn sản xuất. Decolgen hiện nay trên thị trường là decolgen PE (phenylephrine).

H.X