Cung Diệp Viên sinh ngày 15 tháng 1 năm 1991. Hiện nay, cô đang là 1 người mẫu rất được ưa chuộng với số đo 3 vòng tuyệt đẹp 95-60-90.

Cung Diệp Viên sinh ngày 15 tháng 1 năm 1991. Hiện nay, cô đang là 1 người mẫu, showgirl rất được ưa chuộng tại Trung Quốc với số đo 3 vòng tuyệt đẹp 95-60-90.