Một mẫu robot phẫu thuật mới có khả năng thực hiện các ca phẫu thuật mắt với độ tinh tế và chính xác hơn bàn tay con người.