24H.COM.VN - Mặc dù, các paparazzi đã làm rất tốt công việc của mình khi "tóm" được vô số cảnh tình tứ của Rihanna và Chris Brown, nhưng rõ ràng, điều đó cũng chẳng khiến cô gật đầu xác nhận hai người đã tiến xa hơn tình bạn.