(ANTĐ) - Ngải cứu rất nhiều dược tính vì thế chữa được nhiều bệnh. Rất nhiều người tiêu dùng từ lâu xem ngải cứu như là một vị thuốc nên cho rằng khi ăn sẽ rất an toàn. Tuy nhiên, ngải cứu cũng như nhiều loại rau khác hiện nay, vẫn mất an toàn vệ sinh thực phẩm một cách đáng báo động.