Dù nền công nghiệp băng đĩa nhạc toàn cầu đang gặp khó khăn, nhiều nhóm nhạc đang đứng trước nguy cơ tan rã, song nhóm Radiohead vẫn "bình chân như vại".