Lần đầu tiên đề án khởi nghiệp quốc gia đã được hoàn thiện và công bố với những cơ chế thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trên quy mô cả nước.

Ra mat de an khoi nghiep quoc gia ve doi moi sang tao - Anh 1

Lần đầu tiên đề án khởi nghiệp quốc gia đã được hoàn thiện và công bố.

Đề án có sự tham gia của nhiều bộ, ban ngành và các quỹ đầu tư với cam kết hoàn thiện hệ thống pháp lý cho khởi nghiệp , đổi mới sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và liên kết cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 800 dự án với 200 doanh nghiệp khởi nghiệp được hưởng hỗ trợ từ đề án này. Dự kiến đến năm 2025, số doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ sẽ tăng lên gấp 3 lần.