Có mặt trong đoàn quân do Pháp bảo trợ tiến vào Quy Nhơn năm 1955, cựu nhân viên CIA Rufus Phillips đã ghi lại những hình ảnh sinh động về vùng đất này.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 1

Cầu phao quân sự bắc qua một con sông ở Quy Nhơn năm 1955.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 2

Một cây cầu bị phá hủy ở Quy Nhơn.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 3

Thuyền đánh cá ven đầm Thị Nại, Quy Nhơn.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 4

Quang cảnh ở đầm Thị Nại.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 5

Một con đường ở thị xã Quy Nhơn năm 1955.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 6

Tháp Đôi của người Chăm cổ ở thị xã Quy Nhơn.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 7

Một sân bóng chuyền ở địa phương.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 8

Những người phụ nữ dệt chiếu.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 9

Bên ngoài một ngôi nhà đang được lợp lá dừa ở Quy Nhơn.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 10

Trên một con đường ở Quy Nhơn.

Quy Nhon nam 1955 trong anh cua diep vien My - Anh 11

Lính Pháp tò mò trước gánh đồ gốm của người dân địa phương.