UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Khảo cổ học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với tổng kinh phí trên 21 tỉ đồng.

Quy hoach khao co hoc tai Hue: Uu tien dau tu doi voi nhung di tich, di chi tieu bieu - Anh 1

Theo đó, Quy hoạch Khảo cổ học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, công trình khảo cổ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới; các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc gia và cấp tỉnh; hiện vật gắn liền các di tích, công trình khảo cổ, đặc biệt là các hiện vật đã được công nhận bảo vật Quốc gia.

Trong đó, tập trung bảo vệ khẩn cấp các di tích, công trình, địa điểm khảo cổ có tính chất, vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích…

Quy hoạch Khảo cổ học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên - Huế được triển khai làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2016 – 2020, giai đoạn 2 từ 2021 - 2030.

Vân Khánh