(PL)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, tiêu chuẩn để công nhận trường học an toàn gồm: nhà trường phải có ban chỉ đạo công tác y tế trường học; có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, công nhân viên phải được cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ; môi trường xung quanh trường an toàn; trong năm không có trẻ bị chết hay bị thương tích nặng phải nằm bệnh viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường. ĐL