Chiều ngày 7/11, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với tỷ lệ tán thành 85,02%.

Quoc hoi chot GDP tang 6,7%, lam phat 4% nam 2017 - Anh 1

Các ĐBQH tán thành thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với tỷ lệ tán thành cao

Quyết đạt mục tiêu cao nhất

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến đề nghị tính toán, cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2016 tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, thiên tai nhiều gây thiệt hại lớn. Trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, đồng thời từ năm 2017 sẽ bắt đầu thực hiện đồng bộ Kế hoạch tài chính, Kế hoạch đầu tư công, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 hướng tới huy động, phân bổ và sử dụng ngày càng hiệu quả các nguồn lực trong, ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Do vậy xin đề nghị giữ như trong Dự thảo Nghị quyết để phấn đấu quyết liệt nhằm thực hiện mức cao nhất theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đề ra chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh báo cáo.

Quốc hội “chốt” tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%...

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công

Để đạt mục tiêu, Quốc hội yêu cầu, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; phát triển thị trường mua bán nợ, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu.

Quoc hoi chot GDP tang 6,7%, lam phat 4% nam 2017 - Anh 2

Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được Quốc hội thông qua

”Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được Quốc hội thông qua. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công và bội chi ngân sách nhà nước”, Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết của Quốc hội; hoàn thành thủ tục báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các công trình, dự án trọng điểm quốc gia khác.

Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Cùng với đó, phải kiểm tra, khắc phục bất cập trong quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, vận hành nhà máy nhiệt điện than, nhà máy thủy điện và báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2017.

Kỳ họp cuối năm 2017 phải báo cáo việc bổ nhiệm cấp phó

Theo Nghị quyết, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước phải tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

“Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân”

Quốc hội yêu cầu, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cải cách tiền lương; rà soát việc bổ nhiệm cấp phó và chức danh hàm, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2017.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Thảo Nguyên