Cùng là một người nhưng chụp ở thời điểm khác nhau, bạn có đoán được ai trẻ hơn?

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 1

Sandra Bullock.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 2

Cate Blanchett.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 3

Ewan MacGregor.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 4

Gwyneth Paltrow.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 5

Jennifer Aniston.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 6

Leonardo DiCaprio.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 7

Will Smith.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 8

Jennifer Lopez.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 9

Robert Downey Jr.

Quiz: Nhin anh doan nguoi tre tuoi hon - Anh 10

Christie Brinkley.

Mộc Trà