Nhờ các bộ phim này, họ đã nên duyên trong đời thực.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 1

Kim So Yeon và Lee Sang Woo.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 2

Han Ga In và Yeon Jung Hoon.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 3

So Yi Hyun và In Kyo Jin.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 4

Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 5

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 6

Ryu Soo Young và Park Ha Sun.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 7

Viên Hoằng và Trương Hâm Nghệ.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 8

Go Won Hee và Lee Ha Yool.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 9

Dương Di và La Trọng Khiêm.

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao? - Anh 10

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun.

Mộc Trà