100 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 5 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa được cho 100 hộ nghèo trong tỉnh Quảng Ngãi.

Quang Ngai: Ban giao 100 nha dai doan ket cho ho ngheo - Anh 1

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Ngày 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở trên địa bàn Quảng Ngãi.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã nghiệm thu và bàn giao 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo trong tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng, tổng kinh phí 5 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Qua đó, nhằm giúp đỡ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi yên tâm về chỗ ở để tạo điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Chí Đại