UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa có công văn phúc đáp trước đề nghị của UBND TP Đà Nẵng bày tỏ những quan ngại liên quan đến việc đầu tư dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, nhà máy không luyện quặng sắt để SX phôi thép mà sử dụng công nghệ lò điện cảm ứng biến đổi điện năng thành nhiệt năng để nấu chảy nguyên liệu (sắt thép phế liệu) SX ra phôi thép nên chủ yếu phát sinh ra bụi, khí thải và tiếng ồn.

Đối với nguồn nước thải SX của nhà máy là tuần hoàn, không thải ra môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại TP Đà Nẵng. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam không thông tin lấy ý kiến từ UBND TP Đà Nẵng đối với việc nghiên cứu đầu tư thực hiện dự án này.

“Trong quá trình đầu tư, phát triển KT-XH, tỉnh Quảng Nam xác định không đánh đổi môi trường để tăng trưởng và luôn quan tâm đến các tác động của các dự án đến đời sống nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận, nhất là khu vực hạ du lưu vực các sông. Quan điểm này cũng đã được UBND tỉnh thống nhất tại các cuộc họp giữa lãnh đạo hai địa phương. Tuy nhiên, vừa qua một số đơn vị, cá nhân không có chức năng của TP Đà Nẵng chưa nắm đầy đủ thông tin đã thông tin không chính xác cho các cơ quan thông tấn báo chí, gây dư luận không tốt về vấn đề này, đề nghị UBND TP Đà Nẵng kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh” (trích văn bản).

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cung cấp, chia sẻ những thông tin liên quan đến dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp ở huyện miền núi Nam Giang. Bởi vị trí đặt nhà máy nằm ở lưu vực sông Vu Gia đang cung cấp khoảng 250.000 m3/ngày cho Nhà máy nước Cầu Đỏ TP Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng. Do đó, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng hết sức quan ngại việc UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư dự án.