Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Trong đó, Cục Quản lý Công sản nêu ra một số điểm đặc biệt lưu ý đối với hoạt động mua sắm xe công kể từ thời điểm quyết định của Chính phủ có hiệu lực, ngày 15/11/2010. Về tiêu chuẩn mua xe công, chỉ các chức danh lãnh đạo mới được bổ nhiệm vào vị trí có đủ tiêu chuẩn được bố trí xe ôtô phục vụ công tác mới được mua xe mới. Trường hợp bổ nhiệm để thay thế cho cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác thì cán bộ mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng xe của người tiền nhiệm, không trang bị xe mới. Các cơ quan, đơn vị mới được thành lập có chức danh lãnh đạo và hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến 1,25 nhưng chưa được trang bị xe ôtô phục vụ công tác mới được mua xe công. Bên cạnh đó, trường hợp xe cũ đã hết niên hạn sử dụng mà nếu tiếp tục sử dụng không hiệu quả và chi phí sửa chữa lớn cũng thuộc trường hợp được mua xe mới. Cụ thể là đối với xe ôtô phục vụ chức danh lãnh đạo được thay thế khi đã sử dụng ít nhất 200.000 km (riêng các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn được thay thế khi đã sử dụng ít nhất 160.000 km); đối với xe phục vụ công tác chung được thay thế khi đã sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn được thay thế khi đã sử dụng ít nhất 200.000 km). Về quy trình mua xe, Cục Quản lý Công sản cũng lưu ý việc mua sắm xe công phải được bố trí trong kế hoạch mua sắm và dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền duyệt, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn trang bị và mức giá quy định. Việc mua sắm xe công thực hiện theo quy định về mua sắm tài sản nhà nước quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và những nội dung đã được bổ sung, sửa đổi tại Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính cụ thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Trường hợp phải đấu thầu thì tổ chức đấu thầu theo quy định. Khi mua xe công phải ký hợp đồng với nhà cung cấp theo đúng quy định của pháp luật về mua sắm tài sản nhà nước. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm soát chi theo đúng tiêu chuẩn về mức giá. Theo thống kê, tính đến ngày 24/6/2010, số lượng ôtô công trên cả nước đã đạt con số 25.662 chiếc, trị giá 12.739 tỷ đồng. Sau khi khấu hao, giá trị còn lại của số xe này là 3.739 tỷ đồng. Đây là lượng xe công được xem là rất lớn, do đó việc quản chặt hoạt động mua sắm và sử dụng xe công là cần thiết.