Ngày 19/6/2010 vừa qua Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí PVFC đã chính thức công bố việc hoàn tất mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập PVI tại PVI Finance. Ngoài ra PVFC còn đồng ý mua lại toàn bộ cổ phần của những cá nhân có nhu cầu bán với mức giá bằng với mức giá mà PVI đã chuyển nhượng là 10.000 đồng.

Trong năm 2009 công ty đã có bước tăng trưởng mạnh về lợi nhuận so với năm 2008. Cụ thể là năm 2008 công ty đạt 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế so với 59,6 tỷ của năm 2009 bất chấp việc doanh thu giảm nhẹ so với năm 2008. Hội đồng quản trị của công ty cũng đã thống nhất việc trả cổ tức 24% trong năm 2009. Kế hoạch kinh doanh năm 2010 sẽ được thông qua vào ngày 30/6/2010 tới với mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến không thấp hơn 10% so với năm 2009. Đại hội cổ đông của công ty vào 30/6 tới cũng sẽ thông qua một số việc quan trọng như miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, thành viên BKS và trưởng BKS là đại diện cũ của PVI tại PVI Finance để thay vào đó là những thành viên do PVFC giới thiệu. Với việc thay đổi hàng loạt các nhân sự chủ chốt trong thời gian tới nhằm tạo bước đệm cho thời kỳ tăng trưởng mới của công ty. Dựa trên các thế mạnh sẵn có của cổ đông lớn PVFC trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, lãnh đạo công ty tự tin về khả năng tăng trưởng vượt bậc của công ty về doanh thu và lợi nhuận. Đại hội cổ đông sắp tới dự kiến cũng sẽ lấy ý kiến của các cổ đông để thông qua việc niêm yêt cổ phiếu của công ty trên HNX và tăng vốn trong quý III năm 2010 từ 300 tỷ lên 600 tỷ đồng. Trong các năm trước kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính là hoạt động kinh doanh chính của công ty do cổ đông lớn PVI là công ty chuyên về kinh doanh bảo hiểm nhưng năm 2009 và những năm tới công ty sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ về các lĩnh vực kinh doanh bất động sản do công ty đã chính thức trở thành công ty con của PVFC. PVFC là đơn vị có thương hiệu rất mạnh trong lĩnh vức đầu tư tài chính và bất động sản do đó đầu tư tài chính vẫn sẽ được phát triển tốt, ngoài ra mảng kinh doanh bất động sản hứa hẹn đem lại doanh thu và lợi nhuận đột biến hơn nữa cho công ty trong những năm tới. PVFC Land một công ty con của PVFC cũng là một thương hiệu mạnh và đang nổi lên trong những năm gần đây, với quỹ đất lớn cùng các dự án tiềm năng của Hà Nội sẽ ít nhiều mang lại những lợi thế và hỗ trợ cho PVIFINANCE trong tương lai. Hoạt động dịch vụ thương mại cũng là một trong những định hướng phát triển kinh doanh của công ty. Dịch vụ thương mại tập chủ yếu vào 3 hướng: Kinh doanh nội địa, kinh doanh xuất nhập khẩu, đại lý cung cấp vật tư thiết bị. Công ty cũng tiến hành nhiều dịch vụ tài chính như mua bán kỳ bán chứng khoán OTC, Repo cổ phiếu OTC, hợp tác kinh doanh chứng khoán niêm yết, cung cấp các sản phẩm phái sinh và ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư. Lãnh đạo PVIFinance kỳ vọng việc công ty sớm niêm yết trên sàn trong quý III năm nay sẽ nâng cao thương hiệu tạo thuận lợi trong việc kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án bất động sản mà công ty dự định triển khai tại khu vực Hà Nội trong những giai đoạn tiếp theo.