Hiện nay, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đang được chính quyền và nhân dân Phú Thọ ngày càng quan tâm. Nhiều biện pháp, chính sách đã được ban hành đề hạn chế tình trạng vi phạm; đồng thời tổ chức tuyên truyền chấp hành tốt quy định và an toàn trong xây dựng.

Phu Tho: Xu ly nghiem vi pham hanh chinh trong linh vuc xay dung - Anh 1

Phú Thọ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong xây dựng.

Thời gian qua, tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, quản lý chất lượng công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý nhà, kinh doanh bất động sản, quản lý vật liệu xây dựng… được thực hiện theo đúng quy định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đã bám sát với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội; là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý xây dựng đô thị và nông thôn…

Tuy nhiên, việc đẩy mạnh đầu tư cho xây dựng để phát triển và hiện đại hóa đô thị luôn được chủ trương phải gắn liền với xử lý nghiêm minh và kịp thời những trường hợp vi phạm trong xây dựng. Từ đó, giúp tăng hiệu quả sử dụng các công trình và đưa hoạt động xây dựng, cấp phép đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Phú Thọ đã cấp 1.443 giấy phép xây dựng theo đúng quy định và phân cấp. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra, đã phát hiện nhiều sai phạm với khối lượng thi công không đúng với thiết kế hàng tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu là sai lệch khối lượng xây dựng thực tế so với thiết kế và dự toán; xây dựng không có giấy phép… Cụ thể: 123 trường hợp vi phạm sai giấy phép, 84 trường hợp xây dựng không phép, xây dựng trên hành lang an toàn giao thông; lập biên bản hành chính 162 trường hợp và ban hành quyết định xử phạt 41 trường hợp với số tiền hơn 520 triệu đồng.

Chỉ riêng tại thành phố Việt Trì, đã phát hiện trên 400 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng đối với xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ. Các trường hợp vi phạm đều đã được xử lý nghiêm với các hình thức như lập biên bản xử phạt hành chính, đình chỉ thi công hoặc yêu cầu tháo dỡ… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 1 tỷ đồng.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý xây dựng ở các cấp được tăng cường… đã giúp cho việc xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng, giám sát xây dựng đảm bảo quy trình và các thủ tục theo Luật Xây dựng, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy đã có chuyển biến nhưng ý thức chấp hành các quy định về trật tự xây dựng của một bộ phận người dân còn chưa cao; ý thức chấp hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng của các chủ đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn chưa tốt; việc thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của UBND các phường, xã còn lúng túng...

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và các phòng ban chuyện môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Đồng thời chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tư vấn, giám sát và hệ thống cán bộ, thanh tra xây dựng cơ sở; có kế hoạch quản lý quỹ đất hiệu quả nhằm phát huy tác dụng của việc đầu tư xây dựng các công trình. Giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng gắn với kiểm tra sau xử lý; nâng cao hơn nữa trách nhiệm cán bộ thực thi nhiệm vụ quản lý hoạt động xây dựng, xử phạt nghiêm khi có vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ và Sở xây dựng Phú Thọ cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp và người dân về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Qua đó giảm thiểu các hành vi vi phạm xây dựng, thúc đẩy kinh tế xã hội của gia đình và địa phương phát triển.

Nguyễn Nhung