- Dự thảo( lần 2) Nghị định về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang (CBCCVC và LLVT) công tác ở vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo với nhiều chế độ ưu đãi như: phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, hỗ trợ về chỗ ở, nước sạch... cho các đối tượng này.

(ĐCSVN) - Dự thảo( lần 2) Nghị định về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang (CBCCVC và LLVT) công tác ở vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo với nhiều chế độ ưu đãi như: phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, hỗ trợ về chỗ ở, nước sạch... cho các đối tượng này.

Phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng

CBCCVC và LLVT được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (kể cả người mới được tuyển dụng) được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc công chức, viên chức hoặc cấp hàm, phụ cấp quân hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc của CBCCVC và LLVT tại vùng đặc biệt khó khăn nhưng không quá 5 năm.

Thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Phụ cấp hàng tháng (so với mức lương tối thiểu chung)

5-10 năm

0,5

10-15 năm

0,7

từ đủ 15 năm trở lên

1,0

CBCCVC và LLVT khi được điều động, luân chuyển (kể cả người mới được tuyển dụng) đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Trường hợp CBCCVC và LLVT có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho gia đình và được trợ cấp lần đầu bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ gia đình.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi được điều động, luân chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần như sau: Mỗi năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng ½ tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc công chức, viên chức hoặc cấp hàm, phụ cấp quân hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tại thời điểm điều động, luân chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu ở vùng đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ chỗ ở, nước sạch và tiền tàu xe

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, cơ quan quản lý CBCCVC và LLVT tạo điều kiện bố trí chỗ ở cho CBCCVC và LLVT đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trường hợp có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ 10 năm trở lên tình nguyện ở lại tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài ở vùng đặc biệt khó khăn, nếu chưa có nhà ở thì được xét cấp đất và vay tiền làm nhà ở với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Trong thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng lương theo quy định.

Đối với những vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được giải quyết chế độ phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương./.