Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hương (cx1ty@...) đang phụ trách kế toán tại một trường tiểu học và mới nhận Quyết định của Chủ tịch UBND huyện phân công thêm nhiệm vụ phụ trách kế toán của 1 trường mầm non khác, nhưng bà không được hưởng thêm chế độ nào, kể cả công tác phí. Bà Hương muốn biết như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp câu hỏi của bà Hương như sau:

Điểm 3.2, Mục 3, Phần II và Mục 2, Phần V, Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, quy định:

- Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

- Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán quy định được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hương đã được bổ nhiệm phụ trách kế toán tại một trường tiểu học, nay bà vừa được Chủ tịch UBND huyện quyết định bổ nhiệm thêm nhiệm vụ phụ trách kế toán tại 1 trường mầm non khác. Như vậy là bà được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán của cả hai đơn vị.

Tại Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV không có hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với trường hợp vừa được bổ nhiệm phụ trách kế toán ở đơn vị này, vừa được bổ nhiệm kế toán ở đơn vị khác cùng cấp, mà chỉ có quy định tại Mục 4, Phần V là: “Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới (cấp II, III) thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên”.

Áp dụng tương tự quy định này, bà Hương chỉ được hưởng phụ cấp phụ trách kế toán theo mức đang hưởng tại trường tiểu học.

Nếu địa điểm của trường tiểu học và trường mầm non cách xa nhau, hoặc phải đi công tác đến các cơ quan khác cần phải chi phí lưu trú, phương tiện đi lại, thì bà có thể đề nghị đơn vị trả lương giải quyết chế độ thanh toán công tác phí, hoặc khoán công tác phí hàng tháng.

Nếu thời gian làm việc theo chế độ làm việc chung không đáp ứng được yêu cầu công việc cả hai đơn vị, phải làm thêm giờ, thì bà Hương có thể yêu cầu được trả lương thêm giờ theo chế độ làm việc thêm giờ của viên chức.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm

>> Giải đáp một số thắc mắc về phụ cấp kế toán

>> Giải đáp về phụ trách kế toán