Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (PHT) thông báo 7/10 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 10%.

Theo đó, ngày GDKHQ là ngày 7/10/2010 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/10/2010. Trước đó, HĐQT PHT họp ngày 23/9/2010 thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá, tức cổ đông sở hữu 1 CP sẽ được nhận 1.000 đồng/CP. Cổ tức dự kiến được chi trả vào ngày 30/11/2010. Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại PHT vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 30/11/2010 và xuất trình CMND. H.V HOSE