Sau một năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã đổi mới hình thức, nội dung vận động quần chúng theo hướng “Dân vận khéo”, xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương trao đổi về bài báo "Dân vận" của Bác Hồ. Các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Qua học tập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước công việc được giao, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “làm theo” với những việc làm thiết thực. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đã giải quyết thuận lợi và nhanh hơn cho người dân; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ, thời gian giải quyết. Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều chương trình phối hợp hướng về cơ sở, tăng cường các biện pháp vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hăng hái tham gia các phong trào xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”, huyện Sơn Dương đã có 140 mô hình đăng ký thực hiện. Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Từ các mô hình “Dân vận khéo”, nhận thức về công tác dân vận đã thay đổi. Trước đây, công tác dân vận từng được cho là công việc của MTTQ và các đoàn thể thì đến nay, mọi người đã nhận thức dân vận là của toàn dân, ai cũng phải làm dân vận. Các địa phương đã vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Huyện đã hình thành vùng trồng cây đậu tương vụ đông ở các xã Sơn Nam, Ninh Lai, Hợp Hòa, Thiện Kế, Đại Phú; phát triển vùng nguyên liệu mía, các vùng chuyên canh cây chè ở Bình Yên, Minh Thanh, Lương Thiện. Nhiều mô hình đã mở ra hướng làm kinh tế mới, cải tạo vườn tạp, tận dụng đất đai để phát triển kinh tế cho thu nhập cao và xuất hiện các mô hình kinh tế trang trại thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/năm. Hiện nay, toàn huyện có 2.908 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 95 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 4 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Năm 2009, các địa phương đã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thi công các công trình giao thông, dự án công nghiệp, hiến đất làm đường. Nhờ làm tốt công tác dân vận huyện đã triển khai, hoàn thành xây dựng gần 30 km đường bê tông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường ĐT186, tuyến đường 13B thị trấn Sơn Dương, công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Đèo Khế - thị trấn Sơn Dương, quốc lộ 2C, tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Lương Thiện, xây dựng Khu di tích của Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên. Cùng với việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, nhiều phong trào được triển khai sâu rộng và được nhân dân hưởng ứng như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”… Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với người dân, giúp nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống. Để nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn những điển hình “Dân vận khéo” tham gia “Hội thi cán bộ làm công tác dân vận khéo” cấp cơ sở và hội thi theo cụm. Các thí sinh vừa được tìm hiểu các kiến thức về công tác dân vận vừa liên hệ thực tiễn cùng với các tiết mục văn nghệ làm cho hội thi thêm phong phú. Qua hội thi đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và đảng viên về công tác dân vận và trao đổi về những cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Có thể thấy phong trào “Dân vận khéo” ở Sơn Dương đã và đang trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo nên sự thống nhất đoàn kết, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.