Ngày 17-1, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Ban chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị.

Năm 2013 của 43 tỉnh, thành phố, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân cung cấp cho ngành chức năng 135.976 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm, tiến hành cảm hóa giáo dục tại cộng đồng dân cư hơn 8.514 người lầm lỗi và 4.877 người đã tiến bộ. Cả nước có 42.266 KDC không phát sinh tội phạm, 43.933 KDC không phát sinh người nghiện mới... Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giữa UBTƯ MTTQ với Bộ Công an, năm 2014, hai bên cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi các mô hình, điển hình tiêu biểu của MTTQ tham gia phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn về nội dung dự án "Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã ma túy” cho cán bộ MTTQ…

Đánh giá kết quả đạt được, bà Hà Thị Liên cho rằng: Tình hình tội phạm, ma túy đang diễn biến phức tạp, có nhiều điểm mới, đòi hỏi phải có cách làm mới. Phải tập trung tuyên truyền theo nhiều kênh để bám mục tiêu, triển khai mạnh các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước giúp xóa đói giảm nghèo để giảm tình hình tội phạm. Tuyên truyền cách phòng trừ tội phạm ma túy đồng thời cần có phương thức giám sát tình hình tội phạm, ma túy phù hợp để công tác đấu tranh, phòng trừ tội phạm, ma túy mang lại hiệu quả cao nhất.

N. Phượng