QĐND Online – Bộ Tổng Tham mưu sẽ cung cấp các tài liệu về liên quan tới việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị tham gia chiến tranh và phối hợp tìm kiếm, thu thập thông tin về vấn đề này với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đó là nội dung chính của Chương trình phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu các quân đội trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc vừa được Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký sáng 22-6.

Theo Chương trình nói trên, Bộ Tổng Tham mưu sẽ chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương thu thập, thống kê thông tin về ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh từ cấp đại đội và tương đương trở lên. Trong khi đó, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị tại địa phương hỗ trợ công tác giải mã của cơ quan quân sự địa phương. Trong lễ ký kết, Trung tướng Nguyễn Song Phi cho biết, tài liệu lưu giữ về ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội tham gia chiến đấu dưới thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ; bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc và hải đảo; làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Cam-pu-chia, theo thời gian đã bị thất lạc nhiều; thông tin do các cấp cựu chỉ huy cần có thời gian kiểm chứng… Ngoài ra, các ký hiệu, phiên hiệu này hiện đang gây khó khăn cho việc tra cứu thông tin; tìm kiếm, xác minh, quy tập liệt sĩ và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Cũng vì vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông qua Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22 tháng 3 năm 2010 về việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ Quốc Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu nhấn mạnh, hiện vẫn còn tới gần 300.000 liệt sĩ chưa được quy tập và khoảng 330.000 liệt sĩ đã được quy tập, nhưng chưa xác định danh tính và việc nhanh chóng giải mã ký hiệu và phiên hiệu các đơn vị tham gia chiến đấu sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ. Đây không chỉ là chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là tấm lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với các người con của dân tộc đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng, bảo vệ Tổ quốc. Tin, ảnh: Tuấn Sơn