Trăn trở về việc thị trường chứng khoán mất hơn 2 tỷ USD, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có những chia sẻ vào sáng nay tại HNX tại Lễ khai trương Thị trường Chứng khoán phái sinh Việt Nam

Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue: 'Thay vi tin vao tin don, nha dau tu hay tin vao chung toi' - Anh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Tổ quốc

Ngay trước ngày chứng khoán phái sinh ra mắt, ngày 09/08, thị trường đã có một phiên giảm mạnh bắt nguồn từ các tin đồn liên quan đến cổ phiếu BID.

Và trong sáng nay, ngay trong buổi Lễ khai trương Thị trường Chứng khoán phái sinh, Phó Thủ tướng Vương Đinh Huệ đã cho biết: "“Hôm qua tôi cũng rất băn khoăn khi các cổ phiếu của ngân hàng giảm giá rất mạnh, nhất là của BIDV. Thiệt hại ngay lập tức đến là thị trường đã mất hơn 2 tỷ USD vốn hóa."

Và để trấn an nhà đầu tư, Phó Thủ tướng mong rằng "nhà đầu tư tin chúng tôi, tin vào Chính phủ, tin vào Ủy ban Chứng khoán".

Với thị trường chứng khoán nói chung, ông cho biết Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu phát triển thị trường vốn và TTCK trở thành công cụ quan trọng trong huy động vốn cho phát triển đặc biệt là vốn trung dài hạn, để thị trường vốn và thị trường tiền tệ cân bằng hơn. Cho đến thời điểm này quy mô thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã đạt trên 80% GDP. Chúng ta đặt mục tiêu đến 2020 tổng quy mô thị trường tương đương 110% GDP, tương đương với tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế hiện nay.

Phó Thủ tướng nêu ra 6 nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng như UBCKNN và các Sở giao dịch.

Thứ nhất, cần phải tiếp tục chủ trương hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán ngày càng phù hợp với thực tiễn Việt Nam và các thông lệ chuẩn mực tốt nhất của quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2030, trình Chính phủ phương án cụ thể hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc ‘một Sở, hai sàn.  Trong đó cần ưu tiên xây dựng cơ sở pháp lý các sản phẩm phái sinh và TTCK phái sinh để tạo tiền đề cho phát triển sau này.

Thứ hai, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, ổn định, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển TTCK. Sau sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để tiếp tục đưa các sản phẩm phái sinh trái phiếu chính phủ và sản phẩm quyền chọn vào giao dịch.

Thứ ba, tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên TTCK phái sinh, đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo đảm an toàn, ổn định của thị trường, có khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ thống giao dịch và giám sát thị trường.

Thứ năm, ưu tiên đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các cấp độ: cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, thành viên bù trừ, nhân viên nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo để công chúng đầu tư sớm tiếp cận và tham gia tích cực vào TTCK phái sinh.

Thứ sáu, chủ động hội nhập TTCK và thị trường tài chính quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận với các chuẩn mực chung có thông lệ quốc tế tốt nhất, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK VN so với các quốc gia khác trong khu vực.