Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho học viên kíp tàu ngầm đi huấn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đến dự có Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó chính ủy Hải quân; đồng chí Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; các cơ quan chức năng Quân chủng và cán bộ, học viên Kíp tàu ngầm.

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Tham mưu Hải quân đã công bố danh sách thành viên kíp tàu; danh sách thành viên các ngành huấn luyện cho cán bộ, học viên kíp tàu ngầm.

Đại diện cơ quan Quân chủng thông báo kế hoạch huấn luyện, những điểm cần lưu ý và các chế độ, chính sách mà cán bộ, học viên kíp tàu được hưởng trong quá trình học tập, huấn luyện tại Học viên Kỹ thuật Quân sự...

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật đã thông báo những nét cơ bản về tình hình biển, đảo hiện nay và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, trong đó có lực lượng tàu ngầm.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho các học viên tàu ngầm.

Đồng chí Phó chính ủy Quân chủng đã nhấn mạnh: Những cán bộ, học viên được tuyển chọn vào lực lượng tàu ngầm hôm nay là những người có đầy đủ phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa cũng như sức khỏe; là hạt nhân để xây dựng lực lượng tàu ngầm Hải quân hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vì vậy, trong quá trình học tập, huấn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng như ở nước ngoài, các đồng chí cần phải nỗ lực, vượt lên khó khăn để tiếp thu kiến thức về ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỷ luật, tác phong chính quy, đặc biệt là triệt để thực hiện “3 dứt điểm” của Quân chủng...

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật nêu lên những nội dung mà cán bộ, học viên kíp tàu cần phải thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Đoàn kết tốt; kỷ luật nghiêm; khắc phục khó khăn; học tập tốt; rèn luyện tốt; quản lý tốt và bảo đảm an toàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Sơn Hải đã phát biểu động viên và trao tặng kíp tàu ngầm - con tàu mang tên tỉnh Khánh Hòa số tiền 100 triệu đồng.

Theo Báo Quân đội Nhân dân