QĐND - Nhằm mục tiêu bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học lớp một, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015. Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 gồm 4 dự án: xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn. Đề án được chia thành hai giai đoạn 2010 – 2012 và 2013 – 2015 với tổng kinh phí 14.660 tỉ đồng.

MINH NGUYỆT